Marketingstrategie

Een duidelijke positionering, heldere doelen en aanbod, nauwkeurig omschreven doelgroepen en unieke onderscheidende elementen vormen je kern. Ze zijn het fundament waarop je gehele bedrijfsvoering met alle vormen van communicatie en acties gebaseerd moet zijn. Ze bepalen ook welke profielen van medewerkers je best aantrekt.

Je hebt een stevig fundament nodig om een stabiel huis op te bouwen!   

google-site-verification: googleabba7ed2b7c875cd.html


Ontdek hier hoe we jouw marketingstrategie uitschrijven

Marketingplan

We vertalen je marketingstrategie naar een concreet marketingplan. Dit plan bevat alle onderdelen van jouw ideale marketing mix. Je hebt een volledig overzicht van alle online en offline kanalen, communicatie en acties. Je weet welke boodschap te brengen naar welke doelgroep en welk kanaal daarvoor in te zetten. 

Je huis vormt een mooi en sterk geheel, het verhaal klopt en trekt de aandacht van potentiële geïnteresseerden. 

google-site-verification: googleabba7ed2b7c875cd.html


Ontdek hier hoe we jouw marketingplan opstellen

Realisatie & Optimalisatie

Nu is het tijd om je plan stap voor stap uit te voeren. Dit betekent concreet: website optimaliseren, social media kanalen opstarten en beheren, content creëren, advertising campagnes opzetten, offline materiaal ontwikkelen, acties en activiteiten bedenken, … Kortom al je online en offline communicatie realiseren want zonder actie bereik je niets. 

Maar daarmee is de kous niet af! Campagnes continu opvolgen, resultaten meten en juist interpreteren zodat je tijdig kan bijsturen en optimaliseren is cruciaal. Je plan is nooit af!

google-site-verification: googleabba7ed2b7c875cd.html


Ontdek hier hoe we jouw plannen realiseren en optimaliseren